Logo společnosti Příkosická zemědělská

O společnosti

Příkosická zemědělská a.s., se sídlem Mirošov 604 okres Rokycany byla založena 21.7.1998 jako dceřiná společnost Zemědělského a obchodního družstva Příkosice se sídlem v Mirošově. Od 1.1.2003 je organizační struktura podniku zaměněna na hospodaření v rámci dvou územních středisek - Příkosic a Mirošova.

V současné době Příkosická zemědělská a.s. se zaměstnává 110 pracovníků. Naším cílem je zvýšit podíl mladých zaměstnanců ve firmě. Naše společnost nabízí perspektivní zaměstnání s možností profesního růstu. Příkosická zemědělská a.s. se bude i nadále orientovat na stávající výrobu mléka, hovězího masa, obilovin k potravinářskému a krmnému účelu, řepky a technických plodin a osiv.

Rostlinná a živočišná výroba

Hlavní podnikatelskou aktivitou je zemědělská prvovýroba. Prioritou v rostlinné výrobě je výroba obilovin, řepky, pícnin a kukuřice. Rozhodujícím výrobním programem v živočišné výrobě je chov skotu s produkcí mléka a hovězího masa, chovných jalovic a plemenných býčků. V rámci dalšího rozvoje chovu skotu byla realizována výstavba velkokapacitního kravína s ustájením pro 366 kusů krav.

Živočišná výroba
Rostlinná výroba

Kontakt

Mgr. Karolína Kahovcová
sekretariát Příkosické zemědělské a. s.
tel. 371 783 334, 608 868 649

Adresa sídla: Čtrnáctka 604, 338 43 Mirošov